Aktiviteter i april 2016

Vi kommer att medverka på följande aktiviteter:

Valskogsdagen 2016-04-16 kl.10.00-16.00

Vi finns på plats i Valskogs City. Kom gärna och diskutera den lokala politiken med oss. Gärna med Valskogsinriktning.

Kungsörs marknad 2016-04-29 – 2016-04-30

Vi finns på Drottninggatan. Kom gärna och diskutera den lokala politiken med oss.

Fjärrvärme i Valskog

Vi Moderater vill att Kungsörs kommun ska undersöka möjligheten att låta boenden i Valskog få möjlighet att ansluta sig till den fjärrvärmeförbindelse som planeras mellan Arboga och Köping.

I Valskog har fastigheterna många olika uppvärmningssystem. Allt från direktverkande elvärme, olja till vedkaminer.

Läs mer: Fjärrvärme i Valskog

Cykelväg längs Kungsgatan

Gång/cykelväg längs med Kungsgatans södra sida mellan Kungsörs plast och Östra Säbygatan.

Skapa en gång/cykelväg längs Kungsgatan mellan Kungsörs Plast och vägen upp mot (Västra Ekeby)

En väldigt populär promenadrunda är att följa Kungsgatan förbi Ekebyholm och svänga in mot (Västra Ekeby) Malmberga. Det finns ingen gång/cykelbana hela vägen på södra sidan.

Läs mer: Cykelväg längs Kungsgatan

Skolsamverkansavtal

Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan föräldrar/elev och skolan.

Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och förutsättningar. (Läroplan för grundskolan Lgr 11)

Läs mer: Skolsamverkansavtal

En bra utbildning är nyckeln till framgång i livet

Skolan har ändrats från att ha varit fostrande till en lärande skola. Utbildning är nyckeln till framgång i livet. En bra grundskola är plattformen för detta. Då måste samspelet mellan föräldrar/elev och skolan fungera.

Läs mer: En bra utbildning är nyckeln till framgång i livet

Teknisk nämnd

Utvecklingen i Kungsörs KommunTeknik AB, nedan KKTAB, har inte blivit som vi tänkt oss. Svårigheter att behålla den politiska styrningen finns då bolaget lyder under aktiebolagslagen, vilket medfört att VDs beslut har påverkat verksamheten i en annan riktning än vad den politiska viljan avsett. 

Det har blivit en vi och de attityder som skadat både folkviljan, bolaget och kommunen. Vi tycker oss också se en brist på ekonomiskt ansvar, trots att bolaget har en bra ordförande har beslut tagits över styrelsens huvuden.

Läs mer: Teknisk nämnd

Plötsligt händer det även i Valskog

Äntligen har vi Moderater i Valskog fått ett önskemål uppfyllt av kommunen. Efter flera års tjat och samtal med olika tjänstemän och den styrande majoriteten har det hänt. Kommunen har rensat bort träden runt belysningsstolpen vid boulebanan i Valskog och på detta sätt väsentlig bidragit till trygghet och säkerhet. Vidare tar man också bort en del träd som skuggar belysningen i motionsspåret. Det är vi tacksamma för. Den dag alla lampor fungerar blir det perfekt, Nu när det händer lite kanske också Mellanskog kan göra en insats genom att ta bort de fula rishögar som ligger på kommunal mark. Till sist en önskan inför nästa vinter. Håll gärna mittremsorna på övergångsställena rena från snö, så att det går att använda övergångsställena (ex. Torggatan).

Insändarsvar 2014-12-29

Den 23/12 fick jag ett svar på en insändare jag skrivit om att inte teckna nytt avtal med migrationsverket ett svar som oroar mig inför framtiden.

Läs mer: Insändarsvar 2014-12-29

Valskog, orten som kommunen glömde

Tack Stig Andersson för att du gjorde din röst hörd i KF 141208 angående ”tillståndet” i Valskog. Svaret på flera av dina frågorna finns i Moderaternas lokala partiprogram. T. ex. du efterfrågade containrar (för trädgårdsavfall). De hade redan varit på plats om M fått lite fler röster i kommunalvalet. Nu när även S stöder vårt förslag bör containrarna komma på plats igen. Nu hamnar trädgårdsavfallet i skogen eller i de rishögar som Mellanskog haft liggande i flera år.

Läs mer: Valskog, orten som kommunen glömde

Insändare 14-12-12

När har en kommun gjort mer än vad som kan krävas?

I Kungsör har det nu har det runnit över, den socialistiska samverkan i Kungsör med S och FP i spetsen har genom mörkning lurat vissa att tro att kommunens avtal med migrationsverket måste skrivas om.

Själv medveten driver Pelle S frågan i kommunfullmäktige med falskt budskap att om vi inte skriver nytt avtal straffas vi, skitprat rent ut sagt, det är fult att luras!

Läs mer: Insändare 14-12-12

Kommande möten

Samrådsmöte - Kommunhuset
Lördag 2015-11-07 10.00

 

Gruppmöte - Torsgatan 3
Lördag 2015-11-21 11.00

 

Samrådsmöte - Kommunhuset
Lördag 2015-12-05 10.00

 

Gruppmöte - Torsgatan 3
Lördag 2015-12-12 11.00