Styrelse vid årsmötet den 28 februari 2019

Ordförande:
Hans Carlsson

Vice-Ordförande:
Niklas Magnusson

Ledamöter redan valda för två år till årsmöte 2020
Per Haldin
Maja Norgren
Jacob Hedberg
MUF: Utser själva en ledamot till styrelsen

Ledamöter nyval att väljas för två år till årsmöte 2021
Yvonne Ericsson
Stellan Lund
Ronja Lund-Wall – Ombud för MQ

Ersättare i styrelsen väljs på ett år:
Robert Andersson
Yrjö Björkqvist
Staffan Norgren

Revisorer ordinarie:
Håkan Sundström
Nora Skog Carlsson
Ersättare:
Aado Mets

Till förbundsstämman 5 platser: (Inte klart idag, fler platser flyttas ersättare upp)
Yrjö Björkqvist- MUF & MQ Ronja Lund-Wall – Stellan Lund – Hans Carlsson – Niklas Magnusson

Ersättare:
Håkan Sundström - Yvonne Ericsson - Maja Norgren

Valberedning:
Håkan Sundström, sammankallande
Staffan Norgren
Aado Mets

Nomineringskommittén:
Håkan Sundström, sammankallande
Staffan Norgren
Aado Mets

 

Copyright � 2016. All Rights Reserved.