Julklappen som uteblev eller löftet som aldrig uppfylldes ! På årets sista kommunfullmäktigemöte i Kungsör var en punkt på dagordningen, hur den kommunala skattesatsen skulle se ut år 2020.

På de kommande raderna vill vi Moderater förklara det ställningstagande vi tog då. Vi yrkade nämligen på en skattesänkning med 0,07 kronor (per 100kr). Bakgrunden till detta går flera år tillbaka i tiden då skatten höjdes med 0,07kr. Det påtalades då att det var en tillfällig skattehöjning. Orsaken var att skatten till kyrkan sänktes med ovanstående belopp. Det skulle inte bli någon ”skattehöjning”. Slutsumman för skatten skulle bli detsamma. Det var en sanning med modifikation. De medborgare som inte var med i svenska kyrkan fick en högre slutsumma för skatten. Självfallet var vi Moderater oskyldiga till den skattehöjningen då vi röstade emot. Nu har det gått ett flertal år sedan den tillfälliga skattehöjningen trädde i kraft. Det är dags att infria löftet att ta bort densamma samt att visa att man förstår vad ordet tillfällig betyder. Löften är viktigt att hålla även inom politiken. Därför yrkade vi Moderaterna på en skattesänkning (återställning till tidigare nivå) med 0,07 kronor. Vilket är en liten del av hela budgeten, ungefär 0,0018%. Det hade även blivit bra reklam för kommunen.

Nu var det fyra kommuner i landet som sänkte kommunalskatten. En kommun var Skinnskatteberg (0,05 kronor). Detta fick stor genomslagskraft i media över hela landet. Rikstidningarna och Tv-kanalerna ägnade mycket tid åt detta. Vad denna mediabevakning är värt i pengar är svårt att uppskatta. Troligen värt väldigt mycket mer än vad skattesänkningen skulle minska intäkterna med. 

Kungsör har ett mål om att invånarantalet ska vara 9000 år 2025. En skattesänkning hade även gett Kungsör god reklam på riksnivå. Ett sätt att få fler människor att flytta till vår kommun. Fler invånare ger högre skatteintäkter. Tyvärr fick vi Moderater inte igenom vårt förslag. Vilket var mycket tråkigt. Vårt mål var att lyfta fram kommunen som en kommun som vill satsa framåt och att visa att politiska löften är att lita på.

Moderat Ledamot kommunstyrelsen
Niklas Magnusson
Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.