Nybyggnation av flerbostadshus i Valskog.
Kungsör har en vision om att ha en befolkningsmängd av 9000 innevånare år 2025. Det kommer att behövas fler bostäder i hela kommunen. Både hyresrätter, bostadsrätter och villor. I Valskog är det stor brist på flerbostadshus. Det finns bara ett fåtal kommunala och privata. Valskogs centrala och fina miljö gör att många kan tänka sig att bosätta sig här. Vi har också plats för fler elever i skolan utan större kostnad. Det är då viktigt att kunna erbjuda bostäder. Får vi fler innevånare genererar det ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Moderaterna i Kungsör yrkar på att kommunen planerar och uppför flerbostadshus i Valskog av samma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör.
Hans Carlsson & Stellan Lund


 Inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog.
Det finns många hundar i Valskog. De har som oss människor ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar får inte den rörelsefrihet de behöver. Hundar som får röra sig utan koppel och leka med andra hundar mår bra och är lyckliga. Under en stor del av året är det förbjudet att ha hundar lösa. Beroende på att de vilda djuren förökar sig och behöver lugn och ro. Platsförslag i rangordning:

  1. Den oanvända marken till vänster om volleybollplanen på Björkliden.
  2. Terrängen vid promenadvägen mellan ute-gymmet och förskolan.
  3. Den smalare delen av trekanten mellan Arbogavägen och Gamla Sockenvägen.

Moderaterna i Kungsör yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i paritet med den som finns i tätorten.
Hans Carlsson & Stellan Lund


 Nybyggnation av hyresbostäder i Valskog.
Kungsör har en vision om att ha en befolkningsmängd av 9000 innevånare år 2025. Det kommer att behövas fler bostäder i hela kommunen. Både hyresrätter, bostadsrätter och villor. I Valskog är det stor brist på hyresrätter. Det finns bara ett fåtal kommunala och privata. Valskogs centrala och fina miljö gör att många kan tänka sig att bosätta sig här. Vi också plats för fler elever i skolan utan större kostnad. Det är då viktigt att kunna erbjuda bostäder. Får vi fler innevånare genererar det ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Moderaterna i Kungsör yrkar på att kommunen planerar och uppför hyresrätter i Valskog av samma dignitet som de senaste kommunala byggnationerna i Kungsör.
Hans Carlsson & Stellan Lund


Utred möjligheten till att planlägga och färdigställa tomter för byggnation på området Vilabäcken (gamla betongtippen)
Kungsör har som mål att växa och vi vill ha över 9000 innevånare år 2025 För att kunna få fler innevånare så krävs det goda boendemöjligheter. Att kunna erbjuda fina sjönära tomter skulle öka kommunens attraktivitet rejält. Området Vilabäcken är fantastiskt och utsikten över Mälaren hänförande. Vi har tidigare gjort geologiska utredningar på detta område. Marken var svår att bebygga b la på grund av att betongblock var tippade med stora luftfickor emellan. Det var ett antal år sedan detta gjordes och tekniken går framåt. Idag kan det finnas nya tekniker för att lösa detta problem på ett ekonomiskt försvarbart sätt

Jag yrkar på att kommunen gör en utredning gällande möjligheten att färdigställa marken på Vilabäcken för byggnation av småhus
Ewa Granudd

Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.