Styrelse valda vid årsmötet 2020
Ordförande
: Stellan Lund
Vice-Ordförande: Niklas Magnusson

Ledamöter 
Hans Carlsson
Bo Granudd
Ronja Lund-Wall – Ombud för MQ
Maja Norgren
Jacob Hedberg
Yrjö Björkqvist
Marita Björkqvist
MUF: Niclas Lund

Ersättare i styrelsen på ett år:
Yvonne Eriksson
Staffan Norgren

Revisorer ordinarie:
Håkan Sundström
Nora Skog Carlsson
Ersättare: Aado Mets

Valberedning och Nomineringskommittén:
Håkan Sundström, sammankallande
Staffan Norgren
Aado Mets

Hittade inte flödet

Copyright © 2020. All Rights Reserved.